studentnews.pl
Akademia Sztuki Wojennej
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa
tel. 261 813 137,
261 813 822,
261 814 438
fax: 261 813 175