studentnews.pl
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
tel. 22 517 99 46, 22 517 99 47