Uczelnie Warszawa
lista - adres, kontakt

Znalezionych uczelni: 71
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel. (22) 57 20 913
fax: (22) 57 20 154
Pałac Kultury i Nauki p. VIII,
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel. 22 656 62 56, tel/fax: 22 827 76 71

Al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa
Sekretariat:
tel. (22) 208 28 26
fax. (22) 211 20 90
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. 22 593 10 00
ul. Koszykowa 79
02-008 Warszawa
tel. 22 234 70 89
ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel.: 22 656 36 15 – dziekanat 101
tel.: 22 656 36 16 – dziekanat 1
fax: 22 379 68 34
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel. (22) 825-80-34/35
fax: (22) 825-80-31
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
Pałac Kultury i Nauki
XII piętro
Recepcja: (22) 656 71 87/88
ul. Podwale 13/15
00-252 Warszawa
tel. (+48) 508 807 125, 500 010 226
ul. Długa 44/50,
00-241 Warszawa
tel.: 0-22 55 49 111, 0-22 55 49 126
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel. (22) 590 07 00
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa
tel. 22 681 34 01
fax: 22 681 31 75
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. (22) 589 36 00
fax: (22) 658 11 18 / Kancelaria
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa
tel. (+48) 22 58 44 500
fax: (+48) 22 58 44 501
tel. (22) 234 72 11
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
ul. Ciołka 6
01-402 Warszawa
tel. +48 22 656 39 01
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
tel. 22 517 96 11, 22 517 96 35
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
tel. 22 519 21 00

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 18
02-366 Warszawa
tel. 22 646 20 60
tel. 22 856 70 50
tel./fax: 22 646 20 60
ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
tel. (22) 348 65 00
fax: (22) 348 65 01
ul. Marszałkowska 115
00-102 Warszawa
tel. +48 22 338 98 98
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel. 22 45 72 300, 22 45 72 400
fax: 22 45 72 303
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
tel. +48 22 320 02 00
fax +48 22 320 02 14

ul. Miodowa 22/24
00-246 Warszawa
tel. (22) 831 02 16 (centrala)
ul. Marymoncka 34
00 - 968 Warszawa 45
tel./fax: (22) 834 04 31
ul. Miodowa 21c
00-246 Warszawa
tel. (+48 22) 831-95-97
fax: (+48 22) 635-95-44
ul. Modlińska 51
03-199 Warszawa
tel. 22 499 62 36
ul. Grodzieńska 21/29
03-750 Warszawa
tel. (22) 619 90 11
ul. Jana Kazimierza 5
01-248 Warszawa
Tel.: +48 22 380-05-86
ul. Żelazna 87
00-847 Warszawa
tel. (0-22) 886 50 12
tel. (0-22) 886 50 13
fax: (0-22) 886 50 14

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura